Peter Heiberg

My feedback

 1. 20 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  SmartHelp App  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Denne er litt tricky. Hvis du har appen aktiv, dvs med aktiv deling, er dette delvis synlig. Men vi har ikke lagt inn en funksjonalitet som gjør den synlig som et quick-item ifra låst skjerm modus.

  Skal dette være valgfritt?
  Skal grunninnstillingen være at dette er på, og du kan slå det av i innstillinger? Eller er dette noe som bør være et bevisst valg i oppsettet?

  An error occurred while saving the comment
  Peter Heiberg commented  · 

  (Android) Anrop til nødnummer kan foretas fra låseskjerm, og det er mulig for en bakgrunnsapplikasjon å åpne seg selv over låseskjermen. Vekkerklokke-appen "Sleep as Android" legger seg over låseskjermen når alarmen ringer, sikkert mulig å hente inspirasjon til kreativ programmering derfra

Feedback and Knowledge Base