AdminFredrik Øvergård (CEO, SmartHelp)

My feedback

 1. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  SmartHelp App  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  AdminFredrik Øvergård (CEO, SmartHelp) commented  · 

  Fjernet i oppdatering.

 2. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  SmartHelp App  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  AdminFredrik Øvergård (CEO, SmartHelp) commented  · 

  Enkelte android modeller har dette problemet. Vi holder på med en stor oppdatering som vil fjerne hovedårsaken til at dette problemet oppstår for noen.

 3. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  4 comments  ·  SmartHelp App  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  AdminFredrik Øvergård (CEO, SmartHelp) commented  · 

  Hvis du klikker Del din posisjon, vil du kunne dele til sosiale medier, sms, chat og annet en live oppdatering av posisjonen din.

  Deling vil være aktiv inntil du slår den av.
  Siste posisjon vil være synlig i 30 minutter før den blir fjernet.

 4. 8 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  SmartHelp App  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  AdminFredrik Øvergård (CEO, SmartHelp) commented  · 

  Interessant. En veldig god ide.

 5. 27 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  6 comments  ·  SmartHelp App  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  AdminFredrik Øvergård (CEO, SmartHelp) commented  · 

  Vi har gjort klart veldig mye av det som skal til for å legge inn slik informasjon.

  Det som har stoppet oss ifra å publisere er sikringen av disse sensitive opplysningene.

  An error occurred while saving the comment
  AdminFredrik Øvergård (CEO, SmartHelp) commented  · 

  Hvis det å lage en medisinsk profil er noe du må betale for, hva vil du være villig å betale i måneden for å ha denne ekstra tryggheten?

 6. 5 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  2 comments  ·  SmartHelp App  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  AdminFredrik Øvergård (CEO, SmartHelp) commented  · 

  110,112 og 113 sitter stort sett i forskjellige bygg og av og til i forskjellige byer og deler ansvarsområde. Det er heller ikke et 1 til 1 forhold til samsvar i ansvarsområder mellom de ulike sentralene. Det er stor overlapp.

  Det de gjør er å sette opp en telefonikonferanse mellom de ulike nødmeldesentralene når det er behov for dette slik at de samkoordinerer hverandre.

  Det meste av informasjonsoverføring mellom nødmeldesentraler foregår over telefonikonferanse. Enkelte sentraler kan dele posisjoner med hverandre via et system som heter TransFire/TransMed (Brann og AMK), men det er ingen som kan dele noe med Politi (etter hva vi kjenner til).

  Hvis flere nødmeldesentraler har SmartHelp inne hos seg, er det standard at de kan dele informasjon om posisjon og innringere med hverandre. Både som individer og som større grupper (i tilfelle store hendelser).

  Men dette fungerer selvsagt ikke med mindre flere sentraler tar ibruk Smart Decision Support.

 7. 46 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  4 comments  ·  SmartHelp App  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  AdminFredrik Øvergård (CEO, SmartHelp) commented  · 

  Hei. Innbyggerne i Norge har i dag tilgang til gratis kjernejournal. Hvis vi legger inn muligheten for å ha en medisinsk nødjournal som blir automatisk synlig for nødmeldesentralene når du ringer de, er du villig til å betale for det? Isåfall hvor mye og på hvilket vis?

  An error occurred while saving the comment
  AdminFredrik Øvergård (CEO, SmartHelp) commented  · 

  Hei,

  Takk for innspillet. Vi jobber med en oppdatering hvor den profilen du kan legge inn om deg selv kan bli utvidet til å innholde medisinsk informasjon med mer.

  Dette er dog personsensitive opplysninger og vi ønsker å få på plass mer enn bare transport-kryptering med påfølgende sletting av data når hendelsen blir kvittert ut av 113-operatør før vi vil åpne opp for slik registrering.

 8. 21 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  started  ·  5 comments  ·  SmartHelp App  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  AdminFredrik Øvergård (CEO, SmartHelp) commented  · 

  Hei. Innbyggerne i Norge har i dag tilgang til gratis kjernejournal. Hvis vi legger inn muligheten for å ha en medisinsk nødjournal som blir automatisk synlig for nødmeldesentralene når du ringer de, er du villig til å betale for det? Isåfall hvor mye og på hvilket vis?

 9. 3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  3 comments  ·  SmartHelp App  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  AdminFredrik Øvergård (CEO, SmartHelp) commented  · 

  Det høres interessant ut. Er dette noe du er villig å betale en månedlig premium abonnement for å få?

  Hvis så: Hvor mye bør det koste?

 10. 12 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  SmartHelp App  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  AdminFredrik Øvergård (CEO, SmartHelp) commented  · 

  Takk for innspill.

  Vi jobber med å ferdigstille en oppdatering med familienettverk som inkluderer kontaktinformasjon og mer.

 11. 17 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  3 comments  ·  SmartHelp App  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  AdminFredrik Øvergård (CEO, SmartHelp) commented  · 

  Takk for innspill.

  Vi jobber med en en funksjon vi kaller "steder"/ ("spots") som kan være:
  Hjertestartere
  Sykehus
  Legekontor

  Og andre beredskapsrelaterte posisjoner.

 12. 9 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  1 comment  ·  SmartHelp App  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  An error occurred while saving the comment
  AdminFredrik Øvergård (CEO, SmartHelp) commented  · 

  Hei.

  Takk for innspillet. Det er interessant og vi skal kikke på ulike måter å imøtegå forslaget.

Feedback and Knowledge Base