Nils-Anders Nøttseter

My feedback

 1. 3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  2 comments  ·  SmartHelp App  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Nils-Anders Nøttseter shared this idea  · 
 2. 12 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  5 comments  ·  SmartHelp App  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Nils-Anders Nøttseter supported this idea  · 
 3. 21 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  SmartHelp App  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Planlagt som en opplysning under den utvidede medisinske informasjonen du kan gi om deg selv, når vi har anledning til å sette igang utviklingen av det.

  Dette i sin tur er avhengig av at flere nødmeldesentraler tar i bruk tjenesten.

  Nils-Anders Nøttseter supported this idea  · 

Feedback and Knowledge Base