Liste over hvilke tillatelser IOS og Android appene ber om, og hvorfor

Oppdatert: 13. januar 2016

Android:


<uses-permission android :name= "android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android :name= "android.permission.INTERNET" />

Full internett-tilgang for at appen skal være istand til å overføre informasjon når den skal.

<uses-permission android: name =   "android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />

Skrive data til lokal lagring. Dette trengs for å lagre profil-data, credentials og applikasjonsstatus med mere.
Mrk. Av brukervennlighetshensyn blir denne tillatelsen beskrevet som "Foto/media/filer" av Google. Det kan gi inntrykk av at du gir tilgang til alle bildene dine og vil starte å lure på hva i alle dager vi skal med det.

I en senere versjon av appen vil du bli istand til å dele bilder med nødmeldesentralene.

<uses-permission android: name =   "android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
For å få en nøyaktig posisjon, må appen ha tilgang til dette

<uses-permission android: name =   "android.permission.READ_PHONE_STATE" />
Denne tillatelsen gir appen mulighet til å autofylle telefonnummeret ditt når du registrerer det.

<uses-permission android: name =   "android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" />
Dette trengs for å vekke opp SmartHelp-tjenesten når du slår på telefonen. Tjenesten lytter til om du ringer nødnummer (110,113 eller 112). Hvis så vil tjenesten starte appen og automatisk begynne å dele posisjon og informasjon med mottakssystemet til nødmeldesentralen uten at du trenger å foreta deg noe eksplisitt.
(Dette fungerer kun på Android)

Mrk: Appen registrerer IKKE på noe vis hvilke telefonnummer du ringer. Den sjekker kun om du ringer nødnummer og tar det som et signal på at du nå er i en nødsituasjon og ønsker å gjøre deg synlig for nødmeldesentral.

<uses-permission android :name= "android.permission.CALL_PHONE" />
<uses-permission android :name= "android.permission.PROCESS_OUTGOING_CALLS" />
Denne tillatelsen trenger appen for å kunne initiere et telefonianrop når du klikker på nødikonene i appen. Den fyller da inn riktig nødnummer basert på hvilket ikon du har valgt og ringer for deg samtidig som den starter å dele informasjon og posisjon med mottakssystemet til tilkoblede nødmeldesentraler.

IOS:


Posisjon (NSLocationWhenInUse):
Bruker blir spurt om appen kan få tilgang til posisjonen til innringer ved første gangs bruk, og, hvis bruker har sagt nei, når bruker åpner appen til kart-visningen.

Det er veldig viktig at appen får tilgang til posisjon. Ellers vil den ikke være istand til å dele posisjon med nødmeldesentral eller venner når du ønsker det.

Bildegalleri:
Appen spør om å få lov til å se på bildegalleriet på telefonen når brukere prøver å legge til et avatar-bilde til profilen sin ifra bildegalleriet.

Kamera
Appen spør om tilgang til kamere når bruker prøver å legge til et avatar-bilde til profilen sin ved å bruke kameraet. 

Feedback and Knowledge Base