Hvorfor finnes det ikke en app til Windows Phone?

Vi har fått en del bekymrede henvendelser om hvorfor det ikke finnes en app til Windows-plattformen. 

Følgende er en del av grunnene til at vi har valgt å ikke utvikle dette.

1. Microsoft har pr nå kun 1% av smarttelefonmarkedet i Norge. (http://www.digi.no/kommentarer/2015/06/23/her-er-dataene---mobilstatistikk-for-mai-2015)

2. I en nødsituasjon blir du stresset og tenker ofte ikke klart. Det er derfor veldig viktig at en nødapp blir utviklet slik at den:
a: Er meget enkel å bruke.
b: Den støtter innarbeidede handlingsmønster og ikke introduserer noe nytt. (Android tillater oss å starte appen ved at innringer ringer et nødnummer. På iPhone må innringer fortsatt bruke appen, men du trenger ikke gjøre stort mer enn å trykke på en knapp tre ganger for å starte)

Pga 2 besluttet vi å lage custom app til hver enkelt mobilOS som følger designguide og brukeropplevelsesflyten til det operativsystemet. Dette betyr at vi gikk bort ifra tanken om å bruke en kryssplattform-løsning for å lage mobilappene.

Både fordi ingen av utviklerne hadde erfaring med dette, og fordi kryssplattform-miljøene ble oppfattet som uferdige.

3. Som en effekt av 1, er det veldig få gode utviklere vi har funnet som jobber med windowsmobilplattformen. Så vi fant ikke kompetansen.

4. De økonomiske realitetene er også slik at vi har ikke finansiering til å lage app til en veldig smal plattform som windows mobile, selv om vi fant utvikling, brukerdesign og design-kompetansen til å lage en custom app til windows som lot oss bygge en app som understøttet den brukeropplevelsen windows-phone brukerne hadde lært seg slik at de ikke kastet bort verdifull tid i en nødsituasjon med å sloss med en app.

Da er det mye bedre å umiddelbart ringe nødnummer og få hjelpeapparatet igang.

Pga av 2, viktigheten av å holde funksjonaliteten Simple-Stupid i en nødsituasjon, vil vi neppe å skifte strategi til en kryssplattform one-size-fit-none med det første.

Svaret på om det da vil komme en windows-phone app er da nært knyttet til 4, tilstrekkelig finansiering, og 3, tilgang på kompetanse.

Feedback and Knowledge Base