Posisjon ifra Smart113-app oppdateres ikke og publikum ble funnet langt vekk ifra opprinnelsesmarkering

Problem:

Det har vært tilfeller hvor opprinnelsesmarkeringen ifra Smart113-appen har vært et stykke unna det stedet hvor publikum ble funnet.

Publikum fortalte at de hadde vært i bevegelse etter anrop for å komme til et sted med bedre dekning .

Opprinnelsemarkeringen hadde ikke endret seg i etterkant, men var korrekt i utgangspunktet.

Publikum ble funnet på en topp en kilometer ifra opprinnelsesmarkeringen ifra Smart113.

Sannsynlige hendelsesforløp:

1. Publikum hadde en iPhone og hadde ringt inn via appen. Men hadde ikke godtatt at appen kunne fortsette å overføre posisjonen i bakgrunnen. Derfor var posisjonen nøyaktig når innringer ringte inn, men ble ikke oppdatert når appen ble satt i bakgrunnen av telefoniappen som håndterer telefonianrop.

Når publikum forflyttet seg til et annet sted, hadde ikke Smart113-appen tillatelse til å oppdatere innringerens posisjon.

2. Publikum var på 2G nett og operatør hadde kontinuerlig telefonikontakt med innringer. På 2G-nett tillates ikke datatrafikk samtidig som en bruker telefonen. Dette betyr at appen er klar til å sende posisjonsoppdateringer, men datakoblingen er låst. Hvis innringer legger på, vil posisjonen bli oppdatert.

Fiks:

1. Publikum tillater at Smart113-appen kan laste opp posisjon mens appen er satt i bakgrunn av telefoniappen.

2. Operatør er klar over problemet og er oppmerksom på at opprinnelsesmarkering vil endre seg hvis publikum sier at de er i bevegelse. Opprinnelsesmarkeringen vil oppdatere seg hvis publikum går tilbake i appen mens de er i talekontakt (telefonisamtalen vil fortsette selv om publikum går ut av telefoniapp og inn i Smart113-app).

3. Følg prosedyre for å bekrefte posisjon.
Feedback and Knowledge Base