Appen tror jeg er et helt annet sted enn der jeg er!

Appen viser den posisjonen telefonen din tror den har.

Den posisjonen telefonen din tror den har, er bestemt av hvilke
posisjonstjenester som er slått på og hvilket modus de er satt i.

Den posisjonen som blir synlig i appen, er den posisjonen som er synlig for nødmeldesentralene


Det er tre typer posisjoner som kan bli overført til nødmeldesentralene:

1. Hva nødetatene allerede har: Nettverksposisjonen din i mobilnettet.


Hvis du ser at appen viser deg på totalt feil sted: Gratulerer! Da ser du SmartHelp's misjon med å gi nødmeldesentralene en vesentlig mer nøyaktig posisjon.

Nettverksposisjonen i telenettverket har en "nøyaktighet" som starter på typisk 3 km i diameter og blir verre etter det. Posisjonsnøyaktigheten kan være på flere mil i områder utenfor storbyene. Dvs i størstedelen av landet. Det er derfor vi hører om historier som: 

Mann savnet i snøskred - har trolig søkt i feil fjell 
Ambulansen dro til feil kommune – pasient døde

Merk: Av og til er unøyaktigheten så stor at operativsystemet som viser posisjonen i kartet setter en stor posisjonssirkel som faktisk er for liten. Du er enda lengre unna mobilmasten du er hektet på enn det den viser. Dette kan få deg til å bli markert som å være i et område milevis unna der du er. Dette kan forekomme også når GPS er påslått, men du er i en eller annen form for skygge slik at posisjonen ifra GPS-satelittene ikke når deg.

En annen feilkilde til posisjon er at gamle posisjoner kan henge igjen i telefonen og bli servert som fersk posisjon. Dette er mer vanlig i eldre versjoner av android.

Fiks for begge typer problemer: Slå på posisjonstjenester, GPS og WiFi.

2. Det beste appen kan få: GPS-posisjonen din i sanntid.


Hvis du er utendørs eller i et hus er det vanlig at telefonen din får tilgang til signalene ifra mange nok GPS-satelitter til at den kan beregne din posisjon ned til 5-10 meter nøyaktighet.
Når så er tilfelle vil det være denne posisjonen som blir delt med nødmeldesentraler ved nødanrop eller til venner hvis du bruker "Her er jeg!" knappen.

Merk: SmartHelp er den ENESTE APPEN som har mulighet til å direkte DELE posisjon. Alle andre apper, som Norsk Luftambulanse sin Hjelp-GPS 113, lar deg kun LESE OPP gps-koordinatene over en telefonilinje. Sier du feil, eller det blir oppfattet feil, er det ingen måte å verifisere dette på enn å snakke tydelig.

3.  Det nest beste appen kan få: Indirekte GPS via databaseoppslag over WiFi-nettverkposisjoner


Når google kjørte Google-bilen i hele verden og bygget opp grunnsteinen for det som ble Google streetview, samlet de samtidig opp en mengde informasjon om ulike trådløsnettverk bilen kom i "kontakt med" på sin ferd sammen med en meget nøyaktig GPS-mottaker. Denne informasjonen har de blandt annet brukt til å lage grunnsteinen til en database over ulike trådløsnettverk, deres individuelle posisjoner og deres posisjon (signalstyrke) i forhold til hverandre lokalt.

I tillegg deler de fleste androidbrukere anonymisert statistikk om posisjon med mere med google (og andre selskaper) når de går rundt med sin android-telefon. Dette holder informasjonen om wifi-nettverk og dets posisjon rimelig godt oppdatert og dette blir daglig servert til deg og andre som det vi kaller "Indirekte GPS basert på posisjonen til WiFi-nettverk".

Dette har en typisk nøyaktighet på 20-300 meter, med et gjennomsnitt på ca 50 m, og er den primære måten å kunne posisjonere personer som er innendørs og ikke i kontakt med signalene ifra GPS-satelittene.

SmartHelp-appen viser det BESTE den har tilgang til og overfører dette til nødmeldesentralene ved anrop.

Kvaliteten på hva som blir overført blir bestemt av DEG og hvilken innstilling du har på telefonen din, og hva du gir SmartHelp-appen tilgang til.

Appen viser den posisjonen telefonen din tror den har.

Den posisjonen telefonen din tror den har, er bestemt av hvilke 
posisjonstjenester som er slått på og hvilket modus de er satt i.

Quick-fix er å sette posisjonstjenester på høy nøyaktighet og slå på wifi (selv om du ikke er koblet på noe trådløst nett).

For som du nå vet: Ved å la telefonen få vite hvilke WiFi-nettverk den er i nærheten av, kan den gjøre et oppslag på posisjon og så overføre denne til nødmeldesentralen når du trenger det som mest.

Feedback and Knowledge Base