SMS-posisjonering: "Lokalitetsinformasjon er utilgjengelig"?

Hvorfor skjer dette?


Tilfelle 2: Vanskelig samtykke

En telefon som er innstilt til å alltid si nei, dvs ikke spørre bruker om lov, gjør det vanskeligere for bruker å gi samtykke.


Tilfelle 2 er anbefalt innstilling av datatilsynet.

Tilfelle 2 er ofte grunninnstillingen på en telefon.Hendelsesforløp


 1. Operatør har sendt sms med lenke for lokalitetsinnhenting

 2. Innringer har gått sms

 3. Trykke på lenke (første ja)

 4. Trykke på “start delingsknappen” på nettsiden lenken peker til (andre ja)

 5. Beskjed "Lokalitetsinformasjon ikke tilgjengelig

 6. Telefonen er satt i modus for å alltid si nei. Innringer får beskjed om at det å dele posisjon ikke går.

 7. Spør Innringer om de har en android telefon, iPhone eller annen.

Hvordan håndtere dette:

Android-telefon (versjoner nyere enn 2-3 år)


 1. I Nettleseren (hvor innringer er i pkt 4-5):

  1. Trykk innstillinger

  2. Velg Personvern og Sikkerhet

  3. “Scroll” til “posisjon”

   1. Velg “Aktiver posisjon”

 2. Sjekk at GPS er på. Hvis avslått vil posisjon være “rød” hvis nettleser tillater posisjonspørring.

  1. “Dra ned” toppmeny

  2. Slå på GPS-ikon

   1. Sett modus til “Høy nøyaktighet”

   2. Det kan ta noe tid før GPS har fått nok informasjon til å gi en bedre posisjon. Av og til noen minutter.

Apple-Telefon (iPhone)
 1. I Nettleseren (hvor innringer er i pkt 4-5):

  1. Trykk to ganger på Apple firkant-knapp (knapp nederst på forsiden på en iPhone)

   1. Første trykk tar innringer ut av nettleser

   2. Andre trykk tar de til oversikten over interne Apple-apps. Inkludert knappen for innstillinger

  2. Trykk Innstillinger

  3. Trykk Personvern

  4. Trykk Stedstjenester

   1. Hvis avslått: Trykk “På”

    1. Problemet kan være løst her.

   2. “Scroll” nedover listen over apps som ber om tilgang til stedstjenester.

  5. Finn Safari og trykk På.

   1. Safari er navnet på nettleseren som benyttes til å åpne lenka på telefonen

 2. Be innringer gå tilbake til melding og trykk på lenke på nytt.

  1. Alternativt kan innringer finne på å:

   1. gå direkte tilbake til nettleser ved å klikke raskt to ganger på Apple firkant-knapp

   2. Velge safari-app

    1. Friske opp lenke

    2. Trykke start deling

    3. Si ja til å dele posisjon med Smart113

Feedback and Knowledge Base