Forstå: SMS posisjonering med Smart113

Innringer har mottatt sms-spørring om posisjon, innringer har klikket på lenka og innringer har klikket på "Start deling". Hvorfor fungerer det likevel ikke?

Det er ikke lov å hente en posisjon ifra innringers telefon uten samtykke.


Samtykket må være en aktiv handling.

Samtykke må gies i forkant av eller under en forespørsel om å få se posisjon.

Innstillinger på telefonen kan gjøre det enklere eller vanskeligere å få gitt dette samtykket.


Tilfelle 1: Enkelt samtykke

En telefon som er innstilt til å spørre bruker om det er greit å dele posisjon hvis en nettside spør om den, gjør det enkelt for bruker å gi samtykke.


I disse tilfellene må innringer trykke OK når telefonen spør om den får lov til å dele posisjonen med Smart113-tjeneren.

Tilfelle 2: Vanskelig samtykke

En telefon som er innstilt til å alltid si nei, dvs ikke spørre bruker om lov, gjør det vanskeligere for bruker å gi samtykke.


Tilfelle 2 er anbefalt innstilling av datatilsynet.

Tilfelle 2 er ofte grunninnstillingen på en telefon.Artikler som kan hjelpe i slike tilfeller:

Forstå: GPS og posisjoneringstjenester
Forstå: Personvern og posisjonstjenester på iPhone, iPad og iPod touch


Feedback and Knowledge Base