Kan jeg bidra?

Veldig gjerne! Vi klarer det faktisk ikke uten din hjelp. Ved å laste ned appen forteller du alle at dette er viktig for deg.

Ved å si ifra på sosiale medier at du har lastet ned appen og anbefaler at andre skal gjøre det samme, vil du bidra til at tjenesten sprer seg som en vaksine.

Dess flere som har appen, dess større er sjansen for at posisjonen til hendelser blir gjort tidlig tilgjengelig til de som kan gi nødvendig hjelp. Vi vet aldri hvem som
vil oppleve å være pasienten eller komme inn i en nødsituasjon. Vi vet bare at det skjer noen hver eneste dag og at posisjonen for hendelsen er det første
operatørene på en nødsentral må vite for å kunne sende en ressurs til hendelsesstedet.

Feedback and Knowledge Base