Bruker alle nødmeldesentraler Smart113?

Smart113's mottakssystem Smart Decision Support er klargjort og et tilgjengelig for kjøp for alle nødmeldesentraler i Norge.

De som har signert driftsavtaler er:
AMK Sør-Trøndelag

De som er med i en Offentlig Forsknings og Utviklingskontrakt for videreutviklingen av systemet (og bruker systemet operativt) er:
110-sentralen i Sør-Trøndelag.

Et oppdatert dekningskart vil du finne på vår nettside https://www.smart113.no/

Feedback and Knowledge Base