Følger nødmeldesentralene med på hvor jeg er?

Nei, det er kun når du aktivt ringer nødsentralen at appen deler informasjonen din.
Ellers ligger den kun på smarttelefonen din.

Smart113 gjør at du kan dele informasjonen når du vil.
Den gir ikke nødmeldesentralene mulighet til å ta informasjon uten at du vet eller godkjenner det.

Feedback and Knowledge Base