Feilmelding når jeg prøver å bekrefte telefonnummer eller epost-adresse

Akkurat nå har vi en "primær-id" knyttet til ENTEN epost (inntil nylig kun epost), ELLER telefonnummer (nytt i september 2018).

Men du kan bekrefte begge deler i en profil. 

Primærid er likevel det første du satte opp. Og det er kun primærid du kan logge deg inn med.

Hvis du har hatt epost som primær-id, og prøver å logge deg på SmartHelp med bekreftet telefonnummer (knyttet til primærid epostadresse), vil du få feilmelding om at noe gikk galt.

Det er også slik den andre veien: Dvs at du har satt opp profil med telefonnummer som primær-id, bekrefter epost-adresse og så prøver å logge deg på med epost-adresse. Samme feilmeldingstype.

Grunnen er at profiler er knyttet til KUN primærid. Og når du prøver å legge inn telefonnummer/epost-adresse knyttet til en eksisterende profil, får du ikke lov til dette.

Vi har fått feilmeldinger på at brukeropplevelsen oppleves slik at du kan benytte bekreftet epost eller bekreftet telefonnummer til å komme inn på samme profil.

Dette fungerer da dessverre ikke. Det ligger i oppgavelisten å håndtere dette slik at vi unngår akkurat den problemstillingen.

Løsning:

1. Hvis du har kommer inn i appen med telefonnummerpålogging og du ikke får bekreftet eksisterende epost:
- Slett den nye profilen: Hamburger-meny --> Profil --> Slett profil
- Logg deg på med epost-adressen din.

2. Hvis du logget deg inn med epost-adresse og du ikke får bekreftet telefonnummer:
- Slett den nye epost-adresseprofilen
- Logg deg på med telefonnummer.

3. Du har logget med nytt nummer eller epost-adresse, og prøver å bekrefte et gammel nummer eller epost:
- Slett ny profil og bruk den gamle.

4. Hvis du vil ha profil knyttet til annen epost-adresse/nummer enn du først satte opp som primær-id:
- Logg deg på den gamle. Slett den. Lag ny profil med foretrukket nummer/epost-adresse.

Profil-sammensveising og/eller en sterkere påloggingsmekanisme ligger på to-do over ny funksjonalitet.


Feedback and Knowledge Base