Feilmelding om at eposten er tatt (Android)

Gjelder Android-app-versjoner: 190014 og 190017.

Problem:
Feilmelding om at epost-adresse er tatt og at du må benytte en annen.

Løsning:
Hvis du har gmail:
Workaround 1. Legg til/fjern et punktum i din epostadresse: Eks olanordmann@gmail.com --> ola.nordmann@gmail.com (eller motsatt).
Workaround 2. Legg til et "+1" (eller +2 /+3 /... /+n) etter brukernavnet på gmail-konto : Eks. olanordmann+1@gmail.com

Du vil da få bekreftelsesepost til din vanlige adresse fordi google ignorerer punktum og det som står bak + i en epostadresse (+smarthelp fungerer like godt som +1)

Hvis du ikke har gmail:
Bruk en annen epostadresse du har kontroll på.

Årsak:
Gjeldende Android-app versjoner er mellomreleaser knyttet til oppgradering av kryptografiinfrastruktur knyttet til regionalisering av mottak av nødanrop, og app til app deling
 av posisjoner.

IOS versjon av app har en public beta versjon av app til app sikker chat, gruppefunksjonalitet og posisjondeling. Dette innebærer at IOS-versjonen av SmartHelp har en
 brukerprofil på server knyttet til epostadresse som kan bli gjenskapt om du skifter mobiltelefon, eller reinstallerer appen etter å ha først fjernet den.

Android-versjonen har ennå ikke slik funksjonalitet, og da ei heller en profil som lagrer grupper og noen profil-data. Men epostadressene blir lagret og krever bevis for tilgang på
epostkonto for å hindre at uvedkommende kan overta en annen persons SmartHelp-identitet.

Vi jobber med å oppgradere android-versjonen til å håndtere ordentlige profiler istedet for denne mellomversjonen.Feedback and Knowledge Base