Email-confirmation and User error 400

Error: I get "user error 400" when I try to confirm my email-address by clicking on the link that was sent to my email address.


Answer: When you click on the link, the server will attempt to send some information to the SmartHelp app. This means that in order to confirm your email, you will have to click on the confirmation link from the email-client on your iPhone. You will then get the request that confirmation code is sent to the SmartHelp-app. Accept this and you should be confirmed.

If you click on the link from another computer or from an email client on your iPhone that is separated away from the iPhone, then activation will fail and an error 400 may be displayed.


Feimelding "400" når jeg prøver å bekrefte epostadressen min.


Svar: Når du klikker på lenka som ble sendt til deg etter at du har lagt inn epostadressen din, vil tjeneren på den nettsiden du kommer til prøve å sende bekreftelsesinformasjon til SmartHelp-appen din. Dette betyr at for å bekrefte eposten din må du klikke på bekreftelseslenka ifra epost-klienten på din iPhone. Du vil da få en forespørsel om at bekreftelseskoden blir sendt til SmartHelp-appen. Aksepter dette og din epost vil være bekreftet.

Hvis du klikker på lenka ifra en annen datamaskin, eller ifra en epost-klient på din iPhone som på et eller annet vis er separert vekk ifra å kommunisere med din iPhone, vil aktiveringen feile og en feilmelding 400 kan bli vist frem til deg.


Feedback and Knowledge Base