Hvordan kan vi gjøre SmartHelp bedre?

Appen krasjer når jeg prøver å gå inn på PROFIL

Dette skjer hver gang. Har sendt tilbakemelding via appen mange ganger, men ingen bedring.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Stig Kjølnes shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base