Hvordan kan vi gjøre SmartHelp bedre?

Varsle pårørende

Pårørende bør automatisk varsles når du ringer nødetatene.

2 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Kjell Skjølås shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Erik-Lloyd Kozoll commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Hva om man ringer for å hjelpe en fremmed eller en av de pårørende? Da blir den automatiske oppringningen feil.

Feedback and Knowledge Base