Hvordan kan vi gjøre SmartHelp bedre?

Synk av KPI og LIB mot KJ

Om dere får på plass en sikker synk av Kritisk Pasientinformaskon og Legemidler i bruk mot Kjernejournalen gjør dere innbyggeren en kjempetjeneste!

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Kjell Skjølås shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
planned  ·  AdminFredrik Øvergård (CEO, SmartHelp) responded  · 

Planlagt. Men på denne er det krevende å kunne gi noen form for estimat for ferdigstillelse.

De årene vi har hatt prosjektet gående har vist hvor krevende det er å samarbeide med det offentlige på en del områder.

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base