Hvordan kan vi gjøre SmartHelp bedre?

feilmelding

jeg får feilmelding translate_me når jeg skriver inn adr.: gateadresse nr, 0771 Oslo
i hjemme adr felt

Number of app version : 165

det går ikkje an å sende feilmelding til support i appen. send knapp kommer ikke opp på skjema iphone 7

2 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Marte Listhaug shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base