Hvordan kan vi gjøre SmartHelp bedre?

Copy - Paste for posisjonen

Når det klikkes på posisjonen bør det komme opp valg om kopiering.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Jan Åge Langeland shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • AdminFredrik Øvergård (CEO, SmartHelp) commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Hvis du klikker Del din posisjon, vil du kunne dele til sosiale medier, sms, chat og annet en live oppdatering av posisjonen din.

    Deling vil være aktiv inntil du slår den av.
    Siste posisjon vil være synlig i 30 minutter før den blir fjernet.

Feedback and Knowledge Base