Hvordan kan vi gjøre SmartHelp bedre?

Tekstmelding (og kart i link) om posisjon bør inneholde lat lon. Kan da videreformidles f.eks nødetat i utlandet også uten datatilgang.

For å finne ut hvor noen er må man laste ned et kart. Selv da får man ikke opp posisjonen i grader og minutter, noe som kan gjøre det vanskelig å videreformidle posisjonen eller legge et waypunkt f.eks i google map.

3 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Jan Åge Langeland shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
under review  ·  AdminFredrik Øvergård (CEO, SmartHelp) responded  · 

Vi ser utfordringen.

Hele kartdelingsfunksjonaliteten er ganske “bare minimum” akkurat nå. Planlagt kartdelingstjeneste er vesentlig mer brukervennlig og skal være uavhengig av koordinatformat.

2 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base