Hvordan kan vi gjøre SmartHelp bedre?

Kosthold - f.eks. "Lactovegetarianer"

Fordøyelsen kan slå veldig krøll på seg om man får noe helt annet på sykehuset enn man er vant med.

2 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
(Carl) Gøsta (Wendelbo) Thommesen shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base