Hvordan kan vi gjøre SmartHelp bedre?

Kartdeling til andre SmartHelp-brukere uten å gå via melding/browser

Det bør være mulig å sende posisjon til andre SmartHelp-brukere uten å gå via sms/messenger, altså en push-melding direkte til SmartHelp hos mottaker, slik at man bruker innebygd kartfunksjon, ikke url i nettleser.

2 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Nils-Anders Nøttseter shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

2 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base