Hvordan kan vi gjøre SmartHelp bedre?

Vegtrafikksentralene

Hei.hva med og kunne kommunisere med Vegtrafikksentralene skriftlig,sende bilde eller video inn om trafikkulykke e.l

8 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Lars Vidar Kvalvåg brendeland shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

2 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base