Hvordan kan vi gjøre SmartHelp bedre?

Medisinsk profil

Få med organdonor, diabetes, epilepsi, blodtrykk, hjerte sykdom osv

27 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
May Opskar shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

6 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Erik-Lloyd Kozoll commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Je har itte noe mot å betale en lite sum for å ha tilleggs funksjoner i denne app'n, om det er en engangs sum eller et års eller flere års abonnement kan vurderes, men må poengtere at blir den for dyr så mister folk interesse.

  • Helge Landsem commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Det burde være mulig å legge inn hvilke medikamenter man bruker, og eventuelle allergier/intoleranser.

  • Erik-Lloyd Kozoll commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    I medisinsk profil så bør det være mulig å legge til alle typer sykdommer av den som har app på mobilen sjøl om den itte står i lista deres, altså manuelt.

Feedback and Knowledge Base