Hvordan kan vi gjøre SmartHelp bedre?

appen bør være tilgjengelig fra låst skjem

20 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Hege Svennsdatter Johansen shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
under review  ·  AdminFredrik Øvergård (CEO, SmartHelp) responded  · 

Denne er litt tricky. Hvis du har appen aktiv, dvs med aktiv deling, er dette delvis synlig. Men vi har ikke lagt inn en funksjonalitet som gjør den synlig som et quick-item ifra låst skjerm modus.

Skal dette være valgfritt?
Skal grunninnstillingen være at dette er på, og du kan slå det av i innstillinger? Eller er dette noe som bør være et bevisst valg i oppsettet?

2 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base