Hvordan kan vi gjøre SmartHelp bedre?

Organdonor?

Kan det være en ide å kunne legge inn om man er organdonor?

21 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Dag Ove Horsbøl Olsen shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
planned  ·  AdminFredrik Øvergård (CEO, SmartHelp) responded  · 

Planlagt som en opplysning under den utvidede medisinske informasjonen du kan gi om deg selv, når vi har anledning til å sette igang utviklingen av det.

Dette i sin tur er avhengig av at flere nødmeldesentraler tar i bruk tjenesten.

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base