SmartHelp App

Velkommen til SmartHelp-brukerforum.
SmartHelp blir bedre basert på dine tilbakemeldinger.

Fortell oss om de problemer du har, de utfordringene du ser og de ideene du har til at tjenesten skal kunne bli bedre.

Kommenter gjerne andres ideer og tilbakemeldinger. Og har de et problem du allerede vet svaret på, gi de hjelp slik at brukeropplevelsen til alle blir bedre.

 1. feilmelding

  jeg får feilmelding translate_me når jeg skriver inn adr.: gateadresse nr, 0771 Oslo
  i hjemme adr felt

  Number of app version : 165

  det går ikkje an å sende feilmelding til support i appen. send knapp kommer ikke opp på skjema iphone 7

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Copy - Paste for posisjonen

  Når det klikkes på posisjonen bør det komme opp valg om kopiering.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  4 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. Tekstmelding (og kart i link) om posisjon bør inneholde lat lon. Kan da videreformidles f.eks nødetat i utlandet også uten datatilgang.

  For å finne ut hvor noen er må man laste ned et kart. Selv da får man ikke opp posisjonen i grader og minutter, noe som kan gjøre det vanskelig å videreformidle posisjonen eller legge et waypunkt f.eks i google map.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Vi ser utfordringen.

  Hele kartdelingsfunksjonaliteten er ganske “bare minimum” akkurat nå. Planlagt kartdelingstjeneste er vesentlig mer brukervennlig og skal være uavhengig av koordinatformat.

 4. 20 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Denne er litt tricky. Hvis du har appen aktiv, dvs med aktiv deling, er dette delvis synlig. Men vi har ikke lagt inn en funksjonalitet som gjør den synlig som et quick-item ifra låst skjerm modus.

  Skal dette være valgfritt?
  Skal grunninnstillingen være at dette er på, og du kan slå det av i innstillinger? Eller er dette noe som bør være et bevisst valg i oppsettet?

 5. Alle nødetatene

  Hva med mulighet for å varsle alle nødetatene samtidig med tekst,video og bilde. Dette vil gi både brann,helse og politi samme situasjonsforståelse av hendelsen

  5 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Gateadresse

  Visning av gateadresse ( husnummer) i tillegg til GPS posisjonen

  13 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  En del kostnadsissues knyttet til denne.

  Vi har revers geokoding av gps-koordinat til adresseinformasjon i mottakssystemet til nødmeldesentralene. Dette er en tjeneste som har en “stykkpris” pr databaseoppslag og er en del av månedsleien til nødmeldesentral.

  Hvis vi åpner for det samme i SmartHelp-appen, vil databaseoppslagene bli mange, og dermed blir regningen veldig stor uten at vi har en betaler for det.

  Dette gjelder også for Google-API’et (som er mindre oppdatert på korrekte adresser). Så ifra appen gjør vi kun forespørsel hvis bruker setter adresse i profilen sin.

  Så vi har løst det for nødmeldesentralene, men latt være for publikum inntil vi har en bedre løsning på de løpende kostnadene med en slik tjeneste.

 7. Illebefinnende?

  Hva med et eget nødpunkt for at noe illebefinnende har skjedd en person, og da tenker jeg ganske spesifikt hjerteinfarkt eller hjerneslag. Jeg føler at å kategorisere det under "generell nød" ikke gir meg den tryggheten jeg trenger på hvor seriøst operatøren tar meg, og ikke minst reaksjonstiden.

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Takk for forslaget. Uten tilbakemeldinger er det mer utfordrende å skape en god tjeneste.

  Alle anrop til 113 er per definisjon kategorisert som behov for umiddelbar medisinsk assistanse. “Generell nød” er kun et samlebegrep for “Behov for umiddelbar medisinsk assistanse”.

  Når vi gikk igjennom mulighetene som fantes for å kategorisere ulike typer nød, fant vi ut at det å diagnostisere til eksempel hjerteinfarkt ikke var en rett frem affære. Det viktigste er at nødstilt får kontakt med medisinsk kvalifisert personale som kan gi assistanse og eventuelt igangsette en respons basert på de opplysninger nødstilt formidler til de over telefon.

  Kategoriene Bilulykke, Skadd barn og Drukning / Kvelning er kategorier som er umiddelbart gjenkjennelige for publikum og kan ha en viss verdi for operatør. Dvs at du som innringer ikke blir nødt til å bruke tid på å ta en diagnose-“beslutning” før du ringer. Men du har anledning til å si…

 8. Videoer

  Kan vise hva som må gjøres hvis vi kommer til ulykkesstedet. Det er lett å glømme av alt

  9 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 • Don't see your idea?

SmartHelp App

Categories

Feedback and Knowledge Base