SmartHelp App

Velkommen til SmartHelp-brukerforum.
SmartHelp blir bedre basert på dine tilbakemeldinger.

Fortell oss om de problemer du har, de utfordringene du ser og de ideene du har til at tjenesten skal kunne bli bedre.

Kommenter gjerne andres ideer og tilbakemeldinger. Og har de et problem du allerede vet svaret på, gi de hjelp slik at brukeropplevelsen til alle blir bedre.

 1. 4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. Tekstmelding (og kart i link) om posisjon bør inneholde lat lon. Kan da videreformidles f.eks nødetat i utlandet også uten datatilgang.

  For å finne ut hvor noen er må man laste ned et kart. Selv da får man ikke opp posisjonen i grader og minutter, noe som kan gjøre det vanskelig å videreformidle posisjonen eller legge et waypunkt f.eks i google map.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Vi ser utfordringen.

  Hele kartdelingsfunksjonaliteten er ganske “bare minimum” akkurat nå. Planlagt kartdelingstjeneste er vesentlig mer brukervennlig og skal være uavhengig av koordinatformat.

 3. Kartdeling til andre SmartHelp-brukere uten å gå via melding/browser

  Det bør være mulig å sende posisjon til andre SmartHelp-brukere uten å gå via sms/messenger, altså en push-melding direkte til SmartHelp hos mottaker, slik at man bruker innebygd kartfunksjon, ikke url i nettleser.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  2 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. Apple Watch IWatch

  Je har Apple Watch og ønsker SmartHelp app'n tilgjengelig til den, både som app og i overblikk.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  3 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. gjør det mulig å varsle om andres illebefinnende det hadde vært veldig kjekt i min jobb :)

  i min jobb (som ordensvakt i trondheim sentrum) kommer vi ofte over personer som trenger ambulanse, noen reagerer på varmen eller lyset og alkohol, noen blir faktisk dopet ned, men som regel er det personer som har blitt skadet i slåsskamper. derfor hadde det vært kjekt å kunne varsle om andre som trenger ambulanse.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Illebefinnende?

  Hva med et eget nødpunkt for at noe illebefinnende har skjedd en person, og da tenker jeg ganske spesifikt hjerteinfarkt eller hjerneslag. Jeg føler at å kategorisere det under "generell nød" ikke gir meg den tryggheten jeg trenger på hvor seriøst operatøren tar meg, og ikke minst reaksjonstiden.

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Takk for forslaget. Uten tilbakemeldinger er det mer utfordrende å skape en god tjeneste.

  Alle anrop til 113 er per definisjon kategorisert som behov for umiddelbar medisinsk assistanse. “Generell nød” er kun et samlebegrep for “Behov for umiddelbar medisinsk assistanse”.

  Når vi gikk igjennom mulighetene som fantes for å kategorisere ulike typer nød, fant vi ut at det å diagnostisere til eksempel hjerteinfarkt ikke var en rett frem affære. Det viktigste er at nødstilt får kontakt med medisinsk kvalifisert personale som kan gi assistanse og eventuelt igangsette en respons basert på de opplysninger nødstilt formidler til de over telefon.

  Kategoriene Bilulykke, Skadd barn og Drukning / Kvelning er kategorier som er umiddelbart gjenkjennelige for publikum og kan ha en viss verdi for operatør. Dvs at du som innringer ikke blir nødt til å bruke tid på å ta en diagnose-“beslutning” før du ringer. Men du har anledning til å si…

 7. feilmelding

  jeg får feilmelding translate_me når jeg skriver inn adr.: gateadresse nr, 0771 Oslo
  i hjemme adr felt

  Number of app version : 165

  det går ikkje an å sende feilmelding til support i appen. send knapp kommer ikke opp på skjema iphone 7

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. 2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Varsle pårørende

  Pårørende bør automatisk varsles når du ringer nødetatene.

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Kosthold - f.eks. "Lactovegetarianer"

  Fordøyelsen kan slå veldig krøll på seg om man får noe helt annet på sykehuset enn man er vant med.

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. fjerner den bestandige varslingen om at SmartHelp kjører i bakgrunnen!

  Appen viser bestandig en versling om at den kjører i bakgrunnen. Det er ikke mulig å fjerne meldingen når man har lest den.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Synk av KPI og LIB mot KJ

  Om dere får på plass en sikker synk av Kritisk Pasientinformaskon og Legemidler i bruk mot Kjernejournalen gjør dere innbyggeren en kjempetjeneste!

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  Planlagt. Men på denne er det krevende å kunne gi noen form for estimat for ferdigstillelse.

  De årene vi har hatt prosjektet gående har vist hvor krevende det er å samarbeide med det offentlige på en del områder.

 13. Appen krasjer når jeg prøver å gå inn på PROFIL

  Dette skjer hver gang. Har sendt tilbakemelding via appen mange ganger, men ingen bedring.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Copy - Paste for posisjonen

  Når det klikkes på posisjonen bør det komme opp valg om kopiering.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. 1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Autopass-app med løpende varsel når bomstasjon passeres. Vit hvor mye turen koster deg i bompenger i "real time"

  En app med direkte oppdatering og varsling ved bompaassering. Vit til enhver tid hvor mye du skylder i bompenger

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Stream av video fra skadested

  Planlegges stream av video til 113 - ala snapchat - fra skadested slik at AMK sentralen kan se omgivelser, skadested, skadet person og evt andre? Burde være opp til skadet om de ønsker å dele slik informasjon om krisen oppstår.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google SmartHelp
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
2 Next →
 • Don't see your idea?

SmartHelp App

Categories

Feedback and Knowledge Base